Skargi i wnioski

Składanie podań, skarg i wniosków:
 
Wszelkie podania, wnioski, a także skargi składać można w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Budzyń, pokój nr 005, parter.
Ponadto skargi i wnioski mieszkańców Gminy Budzyń przyjmowane są w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 122.
Skargi i wnioski można także złożyć drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie ePUAP (http://epuap.gov.pl/). Wniosek musi zostać opatrzony profilem zaufanym, podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem osobistym zawartym w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.