Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości:

Deklaracje obowiązujące dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 lipca 2019 r.: