Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: