Podatek rolny

Podatek rolny:

Deklaracje obowiązujące dla zdarzeń, które miały miejsce po 1 lipca 2019 r.: