Wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów

Wydanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów: