Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych

Rezygnacja z dzierżawy gruntów komunalnych: