Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego/

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy /lokalizacji inwestycji celu publicznego/ :