Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Komunalnymi

Lidia Kasperczak
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 103
tel. (67) 284 32 01 w. 103