Kierownik Referatu

Ewa Kasperczak
 
Urząd Gminy
ul. Przemysłowa 16A
64-840 Budzyń
 
pok. nr 110
tel. (67) 284 32 01 w. 110