Zarządzenie nr 539/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 7 grudnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 539/10

WÓJTA GMINY BUDZYń
Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.