Zarządzenie nr 527/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 527/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.