Zarządzenie nr 529/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 529/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 LISTOPADA 2010 ROKU.


 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2011-2022.