Zarządzenie nr 526/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 22 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 526/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania III przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Budzyń.