Zarządzenie nr 522/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 522/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia regulaminu Prac Komisji Przetargowej.