Zarządzenie nr 515/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 09 września 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 515/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 09 WRZEŚNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.