Zarządzenie nr 508/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 04 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 508/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 04 SIERPNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Budzyń oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.