Zarządzenie nr 502/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 8 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 502/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 8 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.