Zarządzenie nr 498/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 498/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.