Zarządzenie nr 496/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 2 lipca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 496/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 2 LIPCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.:

1. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY DRÓG NA OS. ZIELONYM W BUDZYNIU

2. PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 201567P i 201572P NA OSIEDLU ZIELONYM W BUDZYNIU