Zarządzenie nr 494/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 494/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.