Zarządzenie nr 490/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 07 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 490/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 07 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „ Czas na zmiany” w ramach działania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.