Zarządzenie nr 492/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 18 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 492/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 18 CZERWCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.