Zarządzenie nr 485/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 02 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 485/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 02 CZERWCA 2010 ROKU.


 

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu.