Zarządzenie nr 480/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 480/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU.


 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego kierownikowi Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu.