Zarządzenie nr 483/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 25 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 483/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 25 MAJA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.