Zarządzenie nr 479/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 479/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.