Zarządzenie nr 474/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 474/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.