Zarządzenie nr 468/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 468/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2009 rok.

Załączniki: