Zarządzenie nr 477/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 kwietnia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 477/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 KWIETNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA I PDPOWIEDZIALNIOSCI CYWILNEJ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO GMINY BUDZYŃ WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ.