Zarządzenie nr 473/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 473/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.: "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Budzyniu"