Zarządzenie nr 471/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 29 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 471/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 29 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2010 rok.