Zarządzenie nr 465/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 465/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej na zadania inwestycyjne pn.:

1. ROZWÓJ OBSZARÓW AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO ORAZ POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W BUDZYNIU POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DRÓG GMINNYCH NR 201515P i 201560P

2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CIĄGU KOMUNIKACYJNYM DRÓG NR 201515P I 201560P ORAZ BUDOWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SANITARNEJ POD NOWE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - UL.PARKOWA