Zarządzenie nr 466/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 10 marca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 466/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 10 MARCA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy Budzyń.