Zarządzenie nr 460/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 08 stycznia 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 460/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 08 STYCZNIA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.