Zarządzenie nr 525/2010 Wójta Gminy Budzyń z dnia 19 października 2010r.

ZARZĄDZENIE NR 525/10

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU.


 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Budzyń.