Zarządzenie nr 368/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 368/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy na 2009 rok.