Zarządzenie nr 359/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 359/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy Budzyń oraz jednostki orgaznizacyjne Gminy Budzyń.