Zarządzenie nr 358/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 358/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej