Zarządzenie nr 357/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 28 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 357/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 28 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadań zleconych na 2008 rok.