Zarządzenie nr 353/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 17 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 353/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.