Zarządzenie nr 354/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 21 listopada 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 354/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 21 LISTOPADA 2008 ROKU.
w sprawie projektu planu zadań zleconych na 2009 rok.