Zarządzenie nr 361/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 361/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 3 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Budzyń.