Zarządzenie nr 363/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 grudnia 2008r.

ZARZĄDZENIE NR 363/2008

WÓJTA GMINY BUDZYŃ
Z DNIA 12 GRUDNIA 2008 ROKU.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Budzyń.