Zarządzenie nr 348/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 30 października 2008r.

 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 348 /2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 30 października 2008 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości Gminy Budzyń .