Zarządzenie nr 341/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 Zarządzenie Nr 341 / 2008

Wójta Gminy Budzyń

z dnia 01 października 2008 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia.