Zarządzenie nr 340/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 1 października 2008r.

 

ZARZĄDZENIE NR 340

WÓJTA GMINY BUDZYŃ

Z DNIA 01.10.2008rw sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.