Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 27 września 2010 r.