Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 26 października 2010 r.