Protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 25 czerwca 2010 r.