Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2009 r.